Uw PHB recent aangepast? Geef het door!

Trustkantoren moeten zo snel mogelijk aan DNB melden dat hun procedurehandboeken zijn gewijzigd. Door de invoering van de Rib Wtt 2014 per 1 januari 2015 hebben trustkantoren hun bedrijfsvoering inclusief procedurehandboeken moeten aanpassen. De melding dat het procedurehandboek is gewijzigd, kan worden gemaild naar infotrust@dnb.nl. Het volstaat te melden dat de wijziging heeft plaatsgevonden en dat de bedrijfsvoering en het procedurehandboek zodoende voldoet. Het gewijzigde procedurehandboek hoeft dus niet te worden meegestuurd.