Nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet

Onlangs is door De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuwe leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet 1977 (SW) uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt (banken, levensverzekeraars, betaaldienstverleners en -agenten, elektronisch geldinstellingen, wisselinstellingen, trustkantoren, leasemaatschappijen, casino’s, pensioenfondsen en overige verzekeraars).

DNB houdt integriteittoezicht op een breed scala aan (financiële) instellingen. Dit specifieke toezicht is gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht, de WWFT, de Wet toezicht trustkantoren en de SW. Het doel van het integriteittoezicht is onder andere het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

De Leidraad vindt u hier: DNB LEIDRAAD WWFT EN SW

Ovidius’ WWZ-update

Vanaf 1 juli a.s. geldt de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) en wordt het ontslagrecht drastisch gewijzigd. Bijna alles wordt anders en daarop moeten werkgevers voorbereid zijn. De advocaten van Ovidius helpen werkgevers en andere geïnteresseerden hierbij. Zij hebben wekelijks WWZ-overleg, waarin steeds één van de wijzigingen op detailniveau wordt behandeld. Ook voeren zij overleg met andere deskundigen, advocaten en juristen. Opvallende en belangrijke punten plaatst Ovidius in de groep “Ovidius’ WWZ-update”. Een praktisch manier om op de hoogte te blijven van wat er gaat veranderen, en hoe straks tijd en kosten bespaard kunnen worden. Klik hier voor de LinkedIn groep “Ovidius’ WWZ-update”.