Timely notification and assessment of (Dutch Caribbean and Netherlands) board members/policymakers

Prior to their appointment, policymakers of, for instance, advisers, intermediaries, authorised agents and credit providers must be assessed by the AFM. The policy maker may only be appointed after the AFM has given its approval. Therefore, changes should be notified

Nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet

Onlangs is door De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuwe leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet 1977 (SW) uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt (banken, levensverzekeraars, betaaldienstverleners en -agenten, elektronisch geldinstellingen, wisselinstellingen, trustkantoren,

Ovidius’ WWZ-update

Vanaf 1 juli a.s. geldt de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) en wordt het ontslagrecht drastisch gewijzigd. Bijna alles wordt anders en daarop moeten werkgevers voorbereid zijn. De advocaten van Ovidius helpen werkgevers en andere geïnteresseerden hierbij. Zij hebben wekelijks