Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

Falkena c.s. heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht. Zowel op de Caribische eilanden als in Nederland kunnen wij u hierin bijstaan. U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende kwesties:

 • (her)structurering van vennootschappen;
 • groepsstructuren en joint ventures;
 • overname (geschillen);
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • buy-outs;
 • aandeelhoudersgeschillen.

Onze advocaten zijn in het verleden betrokken geweest bij spraakmakende overnames en andere corporate zaken. Zie ook de honors & awards op dit gebied van mr Falkena:

IFLR1000 2011, the Netherlands: Leading lawyer category Mergers and acquisitions

IFLR1000 2011 Netherlands BF p387

PLC Which Lawyer 2006, Netherlands Antilles: highest ranking Corporate/M&A lawyer

NA Ranking Corporate and MA PLC Which Lawyer 2006-2007

Bank- en effectenrecht

Falkena c.s. heeft ruime ervaring in het bank- en effectenrecht. Zowel op de Caribische eilanden als in Nederland kunnen wij u hierin bijstaan. U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende kwesties:

 • (her)financiering en zekerheden;
 • financiële dienstverlening en toezichtrechtelijke aspecten;
 • kapitaalmarkt transacties;
 • compliance
 • legal opinions.

Onze advocaten zijn in het verleden betrokken geweest bij o.a. spraakmakende financieringen. Als partner/aandeelhouder van een van Nederlands grootste advocatenkantoren en als docent bank- en effectenrecht kan mr. Bauke Falkena bovendien bogen op ruime ervaring en deskundigheid in Banking & Finance en legal opinions.

Hotel & Leisure

Falkena c.s. beschikt over ruime expertise op het gebied van Hotel & Leisure. Deze expertise bestaat uit o.a.:

 • vastgoedeigendom;
 • sale-en-leasebackconstructies;
 • exploitatiestructuren (huur- en management-overeenkomsten);
 • arbeidsrechtelijke aspecten;
 • joint ventures;
 • fusies en overnames;
 • financiering van hotels en vastgoed.

Daarnaast houden wij ons bezig met intellectueel eigendom, handelsnamen en licentieovereenkomsten. Ook regulatoire aspecten (vergunningen), projectontwikkeling, investeringsfondsen, structurering van (internationale) hotelconcerns en vastgoedfondsen behoren tot onze expertise net als het vertegenwoordigen van cliënten in procedures.

Arbeidsrecht

Wij hebben brede expertise op het gebied van arbeidsrecht. Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij op het gebied van:

 • reorganisaties van A tot Z;
 • overgang van onderneming;
 • medezeggenschapsrecht;
 • arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht etc.;
 • transactie-gerelateerd advies, zoals adviesaanvragen of due diligence;
 • ontslag, waaronder ook verzoekschriften;
 • geschillenbeslechting;
 • werkgeversaansprakelijkheid; en
 • alle overige aspecten van het arbeidsrecht.

(Commerciële) Contracten

De advocaten van Falkena c.s. hebben ruime ervaring in het opstellen van diverse soorten contracten. Ook zijn wij goed thuis in het becommentariëren en aanpassen van (bestaande) contracten, evenals de uitleg van contracten en bij geschillen hieromtrent.

Geschillen

De gang naar de rechter is helaas vaak lang en kostbaar. Daarom probeert Falkena c.s. dat zoveel mogelijk te voorkomen. Maar soms kan het echt niet anders en dan vechten wij voor u. Wij houden niet van blaffen, maar zijn niet bang om te bijten als dat nodig is.