Hoe?

Falkena Legal houdt het graag eenvoudig. Wij spreken heldere taal en zijn recht door zee. Wij willen u niet adviseren óf iets wel of niet kan, maar hoe het gewenste resultaat kan worden bereikt. Kort en bondig, zonder poespas. Daarbij worden beren niet alleen gesignaleerd, maar ook – zo mogelijk – alvast geschoten.

Wij zijn informatief, behulpzaam, praktisch en houden niet van ellenlange onleesbare juridisch doorwrochte memo’s en adviezen. Het gaat ons er niet om om te laten zien wat we allemaal kunnen of hoe slim we zijn, maar zien liever dat onze relaties begrijpen wat er speelt. Liever geen citaten uit de wet of jurisprudentie, maar uitleggen wat er staat en wat dat betekent. Pas als u begrijpt wat we zeggen, hebben wij ons doel bereikt.

Falkena Legal hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren voor te leggen aan dhr. mr B. Falkena van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Meer informatie? Zie Tarieven