Hotel & Leisure

Falkena Legal beschikt over ruime expertise op het gebied van Hotel & Leisure. Deze expertise bestaat uit o.a.:

  • vastgoedeigendom;
  • sale-en-leasebackconstructies;
  • exploitatiestructuren (huur- en management-overeenkomsten);
  • arbeidsrechtelijke aspecten;
  • joint ventures;
  • fusies en overnames;
  • financiering van hotels en vastgoed.

Daarnaast houden wij ons bezig met intellectueel eigendom, handelsnamen en licentieovereenkomsten. Ook regulatoire aspecten (vergunningen), projectontwikkeling, investeringsfondsen, structurering van (internationale) hotelconcerns en vastgoedfondsen behoren tot onze expertise net als het vertegenwoordigen van cliƫnten in procedures.