Nieuwe leidraad Wwft en Sanctiewet

Onlangs is door De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuwe leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet 1977 (SW) uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB toezicht houdt (banken, levensverzekeraars, betaaldienstverleners en -agenten, elektronisch geldinstellingen, wisselinstellingen, trustkantoren, leasemaatschappijen, casino’s, pensioenfondsen en overige verzekeraars).

DNB houdt integriteittoezicht op een breed scala aan (financiële) instellingen. Dit specifieke toezicht is gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht, de WWFT, de Wet toezicht trustkantoren en de SW. Het doel van het integriteittoezicht is onder andere het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

De Leidraad vindt u hier: DNB LEIDRAAD WWFT EN SW