Damia van Laarhoven

Damia van Laarhoven studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en International Business Law aan de University College London en is in 2008 afgestudeerd. Vanaf halverwege 2009 was zij advocate bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam.

Van Laarhoven is gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht en Contractenrecht in de breedste zin van het woord, waaronder op het gebied van commerciƫle contracten, (grensoverschrijdende) fusies en overnames, herstructureringen, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Van Laarhoven heeft zich bovendien toegelegd op de bedrijfstak Hotel & Leisure. Zij heeft zowel de operators als de projectontwikkelaars/investeerders en andere partijen in de hotel- en leisurebranche geadviseerd alsmede de benodigde financieringen en herstructureringen begeleid.

Mailto:vanlaarhoven@falkena.legal

Phone: +31 (0) 20 370 57 68